Navigace

Obsah

2013

0Ú Blížejov: ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV. Prodej obecního pozemku parc.č. 1040 a 1039 a Pronájem pozemku parc.č. 1038 v k.ú. Lštění

130325zamer4.pdf Staženo: 178x | 25.03.2013

Kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad

130930kontejner.pdf Staženo: 218x | 30.09.2013

Obec Blížejov zveřejňuje dle § 39 odst 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obec¬ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr prodat : část parcelního čísla 105/8 k.ú. Blížejov o celkové výměře 2637 m2, ostatní plocha , neplodná půda

130930blizejov.pdf Staženo: 133x | 30.09.2013

Obec Blížejov zveřejňuje dle § 39 odst 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obec¬ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr pronájmu : kulturní místnosti hasičské zbrojnice Blížejov v čp. 44

130930hasici.pdf Staženo: 174x | 30.09.2013

Obec Blížejov zveřejňuje dle § 39 odst 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, záměr : - prodej části pozemku v k. ú. obce NAHOŠICE

130930nahosice.pdf Staženo: 208x | 30.09.2013

Obec Blížejov: Záměr na pronájem bytu č. 4 v čp. 209 v Blížejově

130730_209_4.pdf Staženo: 170x | 30.07.2013

Obec Blížejov: ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV.

130404zamer.pdf Staženo: 132x | 04.04.2013

OÚ Blížejov: Zámer na pronájem bytu c. 2 v cp. 205 v Blížejove

130304_205_2.pdf Staženo: 132x | 04.03.2013

OÚ Blížejov: záměr na pronájem bytu č. 1 v čp. 206 v Blížejově

130903zamer.pdf Staženo: 169x | 03.09.2013

OÚ Blížejov: záměr na pronájem bytu č. 4 v čp. 202 v Blížejově

130527_202_4.pdf Staženo: 273x | 27.05.2013

OÚ Blížejov: Záměr na pronájem bytu č. 4 v čp. 202 v Blížejově

130422_202_4.pdf Staženo: 208x | 22.04.2013

OÚ Blížejov: záměr prodat: nemovitost čp. 48 Blížejov (bytový dům) na stavební parcele č. 84 a parc. č. 85 – ostatní plocha.

130628zamer2.pdf Staženo: 220x | 28.06.2013

OÚ Blížejov: ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV - AGRO Staňkov

130509zas.pdf Staženo: 135x | 09.05.2013

OÚ Blížejov: ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV - fa Tondach

130509tondach.pdf Staženo: 175x | 09.05.2013

OÚ Blížejov: ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV - ZAS Koloveč

130509zas.pdf Staženo: 141x | 09.05.2013

OÚ Blížejov: ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV. Prodej části pozemku parc.č. 764/1 k.ú. Blížejov , po provedení pozemkových úprav – parc.č.1268

130325zamer3.pdf Staženo: 138x | 25.03.2013

OÚ Blížejov: ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV. Pronájem vodní plochy 1016/1 k.ú. Blížejov na účelem provozování rybářské činnosti.

130325zamer2.pdf Staženo: 142x | 25.03.2013

OÚ Blížejov: ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV. Prostory v objektu občanské vybavenosti v č.p. 151 v Blížejově o celkové výměře 302,47m?, specifikované v příloze č. 1 , společně s jejich součástmi a příslušenstvím, WC

130325zamer1.pdf Staženo: 136x | 25.03.2013

OÚ Blížejov: záměr pronájmu: prostor bývalé prodejny Nahošice v čp. 6 v obci Nahošice na parc. č. 457/2

130628zamer.pdf Staženo: 137x | 28.06.2013

Záměr na pronájem bytu č. 1 v čp. 204 v Blížejově

130201_204_1.pdf Staženo: 140x | 01.02.2013

Stránka