Navigace

Obsah

2014

OZNÁMENÍ O DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - zahájení řízení o povolení výjimky z ustanovení § 25 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území pro umístění stavby skladu s přístřeškem pro parkování v obci Blížejov části Lštění

141015doruceni.pdf Staženo: 151x | 15.10.2014

Záměr na pronájem bytu č. 2 v čp. 209 v Blížejově

140710najem.pdf Staženo: 146x | 10.07.2014

Záměr na pronájem bytu č. 4 v čp. 209 v Blížejově

140218byt.pdf Staženo: 141x | 18.02.2014

Záměr na pronájem bytu č. 4 v čp. 216 v Blížejově

140116najem.pdf Staženo: 130x | 16.01.2014

Záměr na pronájem pozemku parc.č. 305 v k.ú. Malonice nad Zubřinou

140512zamer.pdf Staženo: 129x | 12.05.2014

Záměr prodeje pozemku 101/3 v k.ú. Blížejov

140505zamer.pdf Staženo: 134x | 05.05.2014

ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV

141001pronajem.pdf Staženo: 156x | 01.10.2014

ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV

140717malonice.pdf Staženo: 146x | 17.07.2014

ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV - pronájem pozemku parc.č. 1007 (GP 35) v k.ú. Chotiměř u Blížejova

140106zamer.pdf Staženo: 130x | 06.01.2014

ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV.

140801zamer.pdf Staženo: 135x | 01.08.2014

ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV.

140714zamer.pdf Staženo: 195x | 14.07.2014

ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV.

140623zamer.pdf Staženo: 131x | 23.06.2014

ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV. Obec Blížejov zveřejňuje dle § 39 odst 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, záměr : prodej pozemku v k.ú. Malonice č. parc.1192

141222prodej.pdf Staženo: 162x | 22.12.2014

ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV. prodej pozemku 758/333 v k.ú. Blížejov 758/360 v k.ú. Blížejov

140505prodej.pdf Staženo: 128x | 05.05.2014

2013

0Ú Blížejov: ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV. Prodej obecního pozemku parc.č. 1040 a 1039 a Pronájem pozemku parc.č. 1038 v k.ú. Lštění

130325zamer4.pdf Staženo: 171x | 25.03.2013

Kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad

130930kontejner.pdf Staženo: 205x | 30.09.2013

Obec Blížejov zveřejňuje dle § 39 odst 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obec¬ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr prodat : část parcelního čísla 105/8 k.ú. Blížejov o celkové výměře 2637 m2, ostatní plocha , neplodná půda

130930blizejov.pdf Staženo: 126x | 30.09.2013

Obec Blížejov zveřejňuje dle § 39 odst 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obec¬ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr pronájmu : kulturní místnosti hasičské zbrojnice Blížejov v čp. 44

130930hasici.pdf Staženo: 165x | 30.09.2013

Obec Blížejov zveřejňuje dle § 39 odst 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, záměr : - prodej části pozemku v k. ú. obce NAHOŠICE

130930nahosice.pdf Staženo: 197x | 30.09.2013

Obec Blížejov: Záměr na pronájem bytu č. 4 v čp. 209 v Blížejově

130730_209_4.pdf Staženo: 163x | 30.07.2013

Stránka