Obec Blížejov
Blížejov

Dotace

MK


 


Program: 11531 - Operační program životního prostředí 2014 - 2020

Název projektu: Protipovodňová opatření obce Blížejov

Identifikační číslo projektu EIS: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011172

Předmětem podpory je instalace lokálního výstražného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Realizací projektu bude 146 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a jedna obec digitálním povodňovým plánem. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

opžp

Úřad

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

2010 - vítání občánků 56