Obec Blížejov
Blížejov

Územní plán

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Územní plán obce Blížejov

Územní plán (dále jen ÚP) stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje např. zastavěná území, plochy a koridory a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. ÚP se pořizuje a vydává pro celé území obce.  ÚP je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.

Územní plán - ze dne 4.1.2016

Změna č. 1 ÚP - ze dne 12.4.2019

Změna č. 2 ÚP - ze dne 30.6.2021

Změna č. 3 ÚP - právě probíhá

 

 

 

Obec

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

2004 - povodeň v březnu 5