Obec Blížejov
Blížejov

2. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Kdy: 23. 11. 2022 16:00

Kde: MKS Malý sál

pravidelné jednání zastupitelů

Typ akce: ostatní (konference)

Program:

1. Určení ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu jednání

3. Volba návrhové komise

4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

5. Zpráva zástupce RM o činnosti RM

6. Zápisy z jednání výborů

7. Výstavba bytových domů – PROXUS s. r. o.

8. Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby OZ Vrbova

9. Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby OZ Vrbova – p. č.2382/35, p. č. 2382/34

10. Žádost o koupi pozemků, TJ Sokol Domažlice, srub Babylon – odstoupení

11. Odkoupení pozemku p. č. 405/2 v k. ú. Luženičky

12. Prodej pozemků pod místní komunikací v k. ú. Babylon – obec Babylon, kupní smlouva

13. Žádost o koupi části pozemku p. č. 2446/11 v k. ú. Domažlice – lokalita OZ Na Bábě

14. Nabídka prodeje lesního pozemku, k. ú. Spáňov

15. Návrh dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní

16. Delegování zástupců města na členské schůze nájemních družstev

17. Dodatky ke zřizovacím listinám – převod majetku

18. Určení zastupitele města ke spolupráci na změně č. 3 Územním plánu Domažlice

19. Stanovení rozdělení pravomocí místostarostů

20. Stanovení výše měsíčních odměn a stanovení výše náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru

21. Stanovení výše měsíčních odměn pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva měs­ta

22. Zřízení výboru finančního a kontrolního, volba předsedů a členů výborů

23. Zřízení ostatních výborů zastupitelstva města, volba předsedů a členů výborů

24. Různé

25. Závěr

Další informace

Adresa místa konání

MKS Malý sál, Domažlice

Organizátor

Neuvedeno
Zdroj: Město Domažlice
Datum vložení: 16. 11. 2022 10:51
Datum poslední aktualizace: 18. 11. 2022 10:44

Aktuálně

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

2015 - vítání občánků 26