Navigace

Obsah

2017

záměr na pronájem bytu č. 1 v čp. 212

záměr na pronájem bytu č. 1 v čp. 212.pdf Staženo: 187x | 25.04.2017

ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV.

záměr z 23_3_2017.pdf Staženo: 106x | 03.04.2017

2016

Záměr na pronájem bytu bytu č. 4 v čp. 202 v Blížejově

160308_najem_202_4.pdf Staženo: 106x | 08.03.2016

Záměr na pronájem bytu bytu č. 4 v čp. 211 v Blížejově

160308_najem_211_4.pdf Staženo: 56x | 08.03.2016

ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV

160919zamer.pdf Staženo: 69x | 19.09.2016

ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV - BEZÚPLATNÝ PŘEVOD

160825zamer.pdf Staženo: 58x | 25.08.2016

ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV - prodej části pozemku v obci Blížejoví, parc.č. 1058

160718zamer.pdf Staženo: 55x | 18.07.2016

ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV - PRODEJ parc.č. 298/7 – zahrada v k.ú. Malonice o výměře 18 m2 (předzahrádka)

160321zamer.pdf Staženo: 37x | 21.03.2016

ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV - pronájem vodní nádrže – bývalého koupaliště v obci Lštění, parc.č. 1491

160620zamer.pdf Staženo: 55x | 20.06.2016

ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV - ZO schvaluje prodej traktoru AGT 830

160329_prodej.pdf Staženo: 35x | 29.03.2016

ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV. Obec Blížejov zveřejňuje dle § 39 odst 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, záměr : BEZÚPLATNÝ PŘEVOD

160419zamer.pdf Staženo: 34x | 19.04.2016

ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV. Obec Blížejov zveřejňuje dle § 39 odst 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, záměr : PRONÁJEM POZEMKŮ

160419pronajem.pdf Staženo: 36x | 19.04.2016

2015

Obec Blížejov: Záměr na pronájem bytu č. 2 v čp. 210 v Blížejově

150430pronajem.pdf Staženo: 29x | 30.04.2015

Záměr na pronájem bytu č. 3 v čp. 208 v Blížejově

151020pronajem.pdf Staženo: 31x | 20.10.2015

ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV - - pronájem části objektu v k.ú. obce Blížejov stojícího na parc.č. 72 (bývalá ordinace obvodní lékařky)

151001zamer.pdf Staženo: 30x | 01.10.2015

ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV.

150401zamer.pdf Staženo: 27x | 01.04.2015

ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV. Obec Blížejov zveřejňuje dle § 39 odst 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, záměr : PRODEJ pozemek parcelní číslo 1694/3 v k.ú. Nahošice

150918zamer.pdf Staženo: 31x | 18.09.2015

ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV. PRODEJ pozemek parcelní číslo 153/3 v k.ú. Blížejov

151126zamer.pdf Staženo: 42x | 26.11.2015

ZÁMĚR PRODEJE, PRONÁJMU, NEBO JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE BLÍŽEJOV. Pronájem vodní plochy v obci Lštění parc. č. 1017

150430najem.pdf Staženo: 29x | 30.04.2015

2014

OZNÁMENÍ O DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - zahájení řízení o povolení výjimky z ustanovení § 25 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území pro umístění stavby skladu s přístřeškem pro parkování v obci Blížejov části Lštění

141015doruceni.pdf Staženo: 34x | 15.10.2014

Stránka